King Chi Money Exchange - Wan Chai

特許貨幣兌換商
22.277070
114.172849
-0
0
//d1ajk0quulqdn2.cloudfront.net/statics/img/pin.png
Flat D, G/F, Southorn Centre, 113 Johnston Road, Wan Chai, Hong kong 灣仔莊士敦道113號南方中心D
red
16
false
true
true
true
查看全圖
false

指示匯率

請注意,這是一個指示匯率。我們根據大量因素(包括歷史數據和實時市場數據),使用專有算法來計算此匯率。

括號之間的數字表明我們的預測信心(較小的數字意味著更多的自信)。

要確認價格,請在Get4x中請求預訂(如果該貨幣兌換商已啟用),或直接致電貨幣兌換。

您擁有

您获得

附近的其它貨幣兌換商 King Chi Money Exchange - Wan Chai

Chung Hai Exchange Co Ltd

Shop5A, G/F Yau Kwong Building, 418-430 Hennessy Road

Hang Fung Foreign Remittance Company - Wan Chai

Shop 7, G/F, Fortune Bldg, 150-158 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Tai on RMB Remittance Company Limited

SHOP 5B, G/F, FORTUNE BUILDING, 150-158 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

Kong Hing Renminbi Exchange (Remit) Ltd

Shop 189, G/F 189 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong

Kong Fung RMB Exchange - Wan Chai

Kam Koon Building, 310-312 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Kincheng Exchange

Shop 3, G/F, Fortune Building, 152 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Kin Ying Renminbi Exchange

145 Hennessy Rd , Wanchai, Hong Kong

Hing Ling RMB Exchange

27 Fleming Rd, Wan Chai, Hong Kong