Broadway Money Exchange Sdn. Bhd. - HQ

持牌货币兑换商
5.418021
100.338721
-0
0
//d1ajk0quulqdn2.cloudfront.net/statics/img/pin.png
35F Jalan Masjid Kapitan Keling George Town Pulau Pinang Penang Malaysia
red
16
false
true
true
true
查看全图
false

指示汇率

请注意,这是一个指示汇率。我们根据大量因素(包括历史数据和实时市场数据),使用专有算法来计算此汇率。

括号之间的数字表明我们的预测信心(较小的数字意味着更多的自信)。

要确认价格,请在Get4x中请求预订(如果该货币兑换商已启用),或直接致电货币兑换。

您拥有

您获得

附近的其它货币兑换商 Broadway Money Exchange Sdn. Bhd. - HQ

Teraju Positif Sdn. Bhd.

57, Jalan Masjid Kapitan Keling, 10200 Pulau Pinang

Rashidiya Trading

71A, Jalan Masjid Kapitan Keling, 10200 George Town, Malaysia

M. Mohamed Kassim - Kapitan Keling 2

47, 49, Jalan Masjid Kapitan Keling, 10200 George Town, Malaysia

Rahimas Forex Sdn. Bhd.

51, Jalan Masjid Kapitan Keling