Tobali Val - Canggu Beach

持牌货币兑换商
-8.653523
115.132277
-0
0
//d1ajk0quulqdn2.cloudfront.net/statics/img/pin.png
Jl. Pantai Batu Bolong No.78, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia
red
16
false
true
true
true
查看全图
false

指示汇率

请注意,这是一个指示汇率。我们根据大量因素(包括历史数据和实时市场数据),使用专有算法来计算此汇率。

括号之间的数字表明我们的预测信心(较小的数字意味着更多的自信)。

要确认价格,请在Get4x中请求预订(如果该货币兑换商已启用),或直接致电货币兑换。

您拥有

您获得

附近的其它货币兑换商 Canggu

Padi Mandiri - North Kuta

Jl. Raya Canggu No.12, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia

Central Kuta Money Changer - North Kuta

Jl. Raya Canggu No.24 Tibubeneng Kuta Utara Kabupaten Badung, Bali Indonésie

Dhuna Arta - Canggu Beach

Jl. Pantai Batu Bolong No.70, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia

Pt Quatro Sari

Jl. Pantai Batu Bolong No.117X, Canggu, Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali, Indonesia