Kincheng Exchange

持牌货币兑换商
22.278052
114.173464
-0
0
//d1ajk0quulqdn2.cloudfront.net/statics/img/pin.png
Shop 3, G/F, Fortune Building, 152 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong
red
16
false
true
true
true
查看全图
false

指示汇率

请注意,这是一个指示汇率。我们根据大量因素(包括历史数据和实时市场数据),使用专有算法来计算此汇率。

括号之间的数字表明我们的预测信心(较小的数字意味着更多的自信)。

要确认价格,请在Get4x中请求预订(如果该货币兑换商已启用),或直接致电货币兑换。

您拥有

您获得

附近的其它货币兑换商 Kincheng Exchange

Chung Hai Exchange Co Ltd

Shop5A, G/F Yau Kwong Building, 418-430 Hennessy Road

Hang Fung Foreign Remittance Company - Wan Chai

Shop 7, G/F, Fortune Bldg, 150-158 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

Tai on RMB Remittance Company Limited

SHOP 5B, G/F, FORTUNE BUILDING, 150-158 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG

Kong Hing Renminbi Exchange (Remit) Ltd

Shop 189, G/F 189 Hennessy Road Wan Chai, Hong Kong

Kong Fung RMB Exchange - Wan Chai

Kam Koon Building, 310-312 Lockhart Road, Wan Chai, Hong Kong

King Chi Money Exchange - Wan Chai

Flat D, G/F, Southorn Centre, 113 Johnston Road, Wan Chai, Hong kong

Kin Ying Renminbi Exchange

145 Hennessy Rd , Wanchai, Hong Kong

Hing Ling RMB Exchange

27 Fleming Rd, Wan Chai, Hong Kong