Orient Exchange - Bur Dubai

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการผันผวนตามตลาดโลก

โปรดทราบว่านี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตามตลาดโลก เราใช้อัลกอริซึมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณอัตรานี้โดยอาศัยจำนวนปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลตลาดแบบเรียมไทม์

ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่าบ่งชี้ความเชื่อมั่น ว่าการคาดการณ์ของเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างไร (ยิ่งตัวเลขน้อยลงหมายความว่ายิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)

เพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาทำการขอจองใน Get4x(หากมีการเปิดใช้งานสำหรับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรานี้)หรือโทรหาร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง

คุณมี

คุณได้รับ

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นที่อยู่ใกล้เคียง Orient Exchange - Bur Dubai

Belhasa Global Exchange - Dubai Investment Park

SHOP NO: 1, MEZZANINE FLOOR AL MADINA SUPERMARKET, DUBAI INVESTMENT PARK, DUBAI

Redha Al Ansari Exchange- SOUK EXTRA

"SOUK EXTRA BRANCH Shop No. 5, DIP Dubai, United Arab Emirates"

Al Razouki Intl Exchange - Ramla Hyper Market

"Ramla Hyper Market, Jebel Ali Shopping Centre, Plot No.596-468, Shop No.M04 Mezzanine Floor, Dubai Investment Park, Jebel Ali, Dubai - UAE"

Ahalia exchange Jabel Ali

DIP Branch P B NO. 43548 Shop No. 21 & 22 Ramla Mall Jabel Ali Shopping Centre Dubai Investment Park (DIP) - 1 Dubai, UAE

LuLu International Exchange- Dip 1

Shop No. 4 & 5 The Park Shopping Centre LLC,DIP, Dubai.

LuLu International Exchange- Dip 2

Shop no.04, Near Naseem Al Madina Supermarket, Dubai Investment Park-02, Jebel Ali, Dubai