Alfa exchange

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการผันผวนตามตลาดโลก

โปรดทราบว่านี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตามตลาดโลก เราใช้อัลกอริซึมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณอัตรานี้โดยอาศัยจำนวนปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลตลาดแบบเรียมไทม์

ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่าบ่งชี้ความเชื่อมั่น ว่าการคาดการณ์ของเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างไร (ยิ่งตัวเลขน้อยลงหมายความว่ายิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)

เพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาทำการขอจองใน Get4x(หากมีการเปิดใช้งานสำหรับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรานี้)หรือโทรหาร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง

คุณมี

คุณได้รับ

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นที่อยู่ใกล้เคียง Alfa exchange

Nasim Al Barari Exchange

Shop# 1, Ground Floor, Khaleej Al Tajir Building, Murshid Bazar Road, Al Sabkha, Deira, Dubai

Horizon Exchange

Shop # 8, Ground Floor, Index Building, Al Sabkha Street, Al Sabkha, Deira, Dubai P.O.Box: 116665, Dubai

GCC Exchange- Deira

"Shop No: 8 & 9, Building No 108 Al Ghurair Real Estate, Sabkha P.O Box No: 41704, Dubai"

Al Hadha Exchange

Dul Mazab Building, Murshid Bazar Road, Al Sabkha, Deira, Dubai Landmark: Near Gold Souq

EconomicExchange Centre H.O

"Office No. 1004/1005, 10th Floor Al Musalla Tower Bank Street Bur Dubai P.O.Box : 116496,Dubai"

YASE EXCHANGE

"Red Palace Hotel, 136, Sikkat Al Khail Road G Floor Al Sabkha, Deira, city Dubai"

Zahra Al Yousuf Exchange

Al Ghurair, 45, 24 Street,G Floor, Shop 10,Al Sabkha, city Dubai

Ahmed Al Hussain Exchange

Ground Floor, Mohammed Al Sayyed Building, Sabka Street, Al Sabkha, Deira, Dubai, P.O.Box: 1283, Dubai