คุณมี 1000 EGP  -   คุณได้รับ 217.82680482049000 AED