คุณมี 1000 BHD  -   คุณได้รับ 9744.536271809000 AED