คุณมี 1000 BHD  -   คุณได้รับ 9744.17062760338000 AED