คุณมี 1000 AED  -   คุณได้รับ 4473.25759500003000 EGP