คุณมี 1000 AED  -   คุณได้รับ 4389.92584478105000 EGP