คุณมี 1000 AED  -   คุณได้รับ 102.802150312703000 BHD