คุณมี 1000 AED  -   คุณได้รับ 23069.4008982293000 BDT