Kumar Noorie Tours and Travel

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการผันผวนตามตลาดโลก

โปรดทราบว่านี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตามตลาดโลก เราใช้อัลกอริซึมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณอัตรานี้โดยอาศัยจำนวนปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลตลาดแบบเรียมไทม์

ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่าบ่งชี้ความเชื่อมั่น ว่าการคาดการณ์ของเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างไร (ยิ่งตัวเลขน้อยลงหมายความว่ายิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)

เพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาทำการขอจองใน Get4x(หากมีการเปิดใช้งานสำหรับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรานี้)หรือโทรหาร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง

คุณมี

คุณได้รับ

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นที่อยู่ใกล้เคียง Kumar Noorie Tours and Travel

Best rate

Pratunam, Phetchaburi, Ratchathewee, Bangkok

Krungthep exchange

Pratunam, Phetchaburi, Ratchathewee, Bangkok

Poota exchange

Pratunam, Phetchaburi, Ratchathewee, Bangkok

Pratunam Exchange

Pratunam, Phetchaburi, Ratchathewee, Bangkok

star exchange

81/13 Julladit, phetburi, Ratchathewee, Bangkok. 10400

Stang Exchange

37/4 Thanonprayathai, Ratchathewi, Bangkok 10400

Thip corner

447/18 Rajprarop road Makkasan Ratchathewi Bangkok 10144

AU Money Exchanger

48/11 Soi Somprasong 4, Phetchaburi, Ratchathewee, Bangkok