คุณมี 1000 TWD  -   คุณได้รับ 42.46655321531000 SGD
Changi Money Changer Pte Ltd - Get4x
Ranitha Trading - Get4x
Timecity Money Changer - Get4x
Thomson Money Exchange - Get4x
Zelifrasinah Mart Money Changer - Get4x
Asia Money Changer - Get4x
Bismi Mini Mart & Money Changer - Get4x
RHB Bank - Get4x
Avant-Grade Money Changer & Trading - Get4x
Swift Exchange - Get4x
Far East Exchange - Level 1 Marina Bay Sands - Get4x
Saleem Exchange Center - Get4x
Al Thasneem Traders - Get4x
72 Money Changer - Get4x
Ishwarya Money Changer - Get4x
Evergreen Money changer - Get4x
Far East Exchange - B1 Marina Bay Sands - Get4x
Plaza Gems Co Pte ltd - Get4x
Al Abrar - Get4x
Sir Money Changer - Get4x