คุณมี 1000 TWD  -   คุณได้รับ 43.4937447253936000 SGD
AR Money Changer - Get4x
ILHAN INTERNATIONAL Pte Ltd - Get4x
Eastpoint Moneychanger - Get4x
Nanayam Foreign Exchange - Get4x
Great Exchange & Trading - Get4x
GP Money Changer & Remittance Pte Ltd - Get4x
Jamal Exchange - Get4x
Clifford Gems & Money Exchange - Get4x
AJS Foreign Exchange - Get4x
Faizura Trading - Get4x
Alif & Alif Trading Pte Ltd - Get4x
Dollar Exchange Pte Ltd - Get4x
Hassan & Sons Exchange - Get4x
Yakadir Enterprises - Get4x
CK Money Changer - Get4x
A.R.J Money changer - Get4x
Shafeek Exchange - Bencoolen - Get4x
Haji Rahmathullah Store - Get4x
Deen Exchange - Get4x
Alizia Trading - Get4x