คุณมี 1000 JPY  -   คุณได้รับ 12.5097709578177000 SGD
Bugis Money Changer - Get4x
$&C Xchange Center - Get4x
Yess Bee Money Changer - Get4x
Anua Group Money Exchangers - Get4x
CP Trading & Consulting Services Pte Ltd - Get4x
Batik Exchange   - Get4x
Right Angel Exchange - Get4x
GP Money Changer & Remittance Pte Ltd - Get4x
Taqwa Foreign Exchange - Get4x
Straits Foreign Exchange - Get4x
Central Exchange - Get4x
Al Thasneem Traders - Get4x
China Money Exchange - Get4x
Simlim Exchange and Trading - Get4x
Habib Railway Book Store - Get4x
Yakadir Enterprises - Get4x
Global Exchange - Peninsula plaza - Get4x
Boon Lay Exchange Pte Ltd - Get4x
JC Money Change - Get4x
Green City Money changer - Get4x