คุณมี 1000 CNY  -   คุณได้รับ 188.575434621431000 SGD
UOB Changi Airport - Get4x
Anua Group Money Exchangers - Get4x
FMC Trading - Get4x
City Best Money Changer - Get4x
RHB Bank - Get4x
Al Ameen Exchange - Get4x
CP Trading & Consulting Services Pte Ltd - Get4x
Al Aman Exchange - Get4x
Boon Lay Exchange Pte Ltd - Get4x
Hougang Money Changer - Get4x
Hanif Anisha Enterprise - Get4x
Sino Money Changer - Get4x
Changi Money Changer Pte Ltd - Get4x
Timecity Money Changer - Get4x
Golden Homes Enterprise - Get4x
Musfirah Trading - Get4x
S A HAMID - Get4x
Alkaf Foreign Exchange - B1 Causeway point - Get4x
AK Money Changer - Get4x
Far East Exchange - Level 1 Marina Bay Sands - Get4x