คุณมี 1000 THB  -   คุณได้รับ 1350.00 PHP
Monteal Money Changer - Get4x
Czarina - Terraces - Get4x
Czarina - Picasso - Get4x
Czarina - Liberty - Get4x
Czarina - Ever Comm - Get4x
Czarina - Farmers - Get4x
Czarina - Easton - Get4x
Czarina - Ayala Tower one - Get4x