คุณมี 1000 MYR  -   คุณได้รับ 213.75 CHF
N.J. Forex - Get4x