Akbar Money Changer- Johor Bahru

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการผันผวนตามตลาดโลก

โปรดทราบว่านี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตามตลาดโลก เราใช้อัลกอริซึมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณอัตรานี้โดยอาศัยจำนวนปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลตลาดแบบเรียมไทม์

ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่าบ่งชี้ความเชื่อมั่น ว่าการคาดการณ์ของเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างไร (ยิ่งตัวเลขน้อยลงหมายความว่ายิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)

เพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาทำการขอจองใน Get4x(หากมีการเปิดใช้งานสำหรับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรานี้)หรือโทรหาร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง

คุณมี

คุณได้รับ

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นที่อยู่ใกล้เคียง Akbar Money Changer- Johor Bahru

EasternUnion F.X.

4, 3rd Floor, JB Sentral Building, 80300 Johor Bahru, Johor

Max Money - CIQ

Unit 11, 3rd Floor, JB Sentral Building, 80300 Johor Bahru, Johor

Perinaga Cemerlang - JB Sentral

SL31, Ground Floor, JB Sentral Building, 80300 Johor Bahru, Malaysia

Foo In - Johor Bahru City Square 1

J 1-09A, Level 1, Johor Bahru City Square, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Malaysia

Foo In - Johor Bahru City Square 2

J2-33, Level 2, Johor Bahru City Square, Jalan Tun Razak, Off Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Malaysia

Norashekeen - Kompleks City Square

J2-35, Level 2, Kompleks City Square, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Malaysia

Smart Blend Sdn Bhd - Johor Bahru City Square

Lot M2-28, Level 2, Johor Bahru City Square, Jalan Wong Ah Fook, 80000 Johor Bahru, Malaysia

Pengurup Wang - JB Sentral

Jalan Tun Abdul Razak, Bandar Johor Bahru, 80000 Johor Bahru,