คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 2.0129987012987000 HKD