คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 2.10694576342292000 HKD