คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.212627519938341000 GBP