คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 1.82306493506494000 CNY