คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 1.8995707026607000 CNY