คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.253265464085701000 CHF