คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.267650545912746000 CHF