คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.355268194220315000 CAD