คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 609.5992902421000 TZS