คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 2.1368869529708000 HKD