คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 2.02352610966057000 HKD