คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 2.16302813017099000 HKD