คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.212699935880153000 GBP