คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.213603165966317000 GBP