คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 1.8831926121372000 CNY