คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 1.89959755741015000 CNY