คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.253608179419525000 CHF