คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.355297734444715000 CAD