คุณมี 1000 MGA  -   คุณได้รับ 0.363156992084433000 CAD