คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 488942.986538587000 MGA