Lisboa Money Exchange Cerco

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราที่ได้รับอนุญาต

อัตราแลกเปลี่ยนที่มีการผันผวนตามตลาดโลก

โปรดทราบว่านี่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ผันผวนตามตลาดโลก เราใช้อัลกอริซึมที่เหมาะสมเพื่อคำนวณอัตรานี้โดยอาศัยจำนวนปัจจัยต่างๆ รวมถึงข้อมูลทางประวัติศาสตร์ และข้อมูลตลาดแบบเรียมไทม์

ตัวเลขที่อยู่ในวงเล็บคือค่าบ่งชี้ความเชื่อมั่น ว่าการคาดการณ์ของเราจะมีความเชื่อมั่นอย่างไร (ยิ่งตัวเลขน้อยลงหมายความว่ายิ่งมีความเชื่อมั่นมากขึ้น)

เพื่อยืนยันอัตราแลกเปลี่ยน กรุณาทำการขอจองใน Get4x(หากมีการเปิดใช้งานสำหรับร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตรานี้)หรือโทรหาร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราโดยตรง

คุณมี

คุณได้รับ

ร้านรับแลกเปลี่ยนเงินตราอื่นที่อยู่ใกล้เคียง Lisboa Money Exchange Cerco

Casa de Cambio Soi Cheong Areia Preta

Av. Venceslau de Morais Sn Lj. B R/C, Edif. Jardim Venceslau

Casa de Cambio Soi Cheong Pak Lai

Avenida Do Hipodromo No.44, Pak Lai (Block 1) Res-Do-Chao A

Money Exchange

Istmo de Ferreira do Amaral, No 98, Edf. Arco Íris, R/C, Macau

P & W Money Exchange

Praça das Portas do Cerco, No 94, Jardim do Mar do Sul (Bloco 2), R/C, Macau

Sun Fu Lon Money Exchange

Rua do Tribuna no. 305, Fei Choi Kong Cheong 3 Andar A-G