คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.52894615629000 HKD