คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.55595400099000 HKD