คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1029.99062593346000 MOP