คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1030.51604548189000 MOP