คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1029.22685117221000 MOP