คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1030.43400946478000 MOP