คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1025.56523556047000 MOP