คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1030.02676540816000 MOP