คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1030.12810217974000 MOP