คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 1829957.65230326000 IDR