คุณมี 1000 JPY  -   คุณได้รับ 12.482613072973000 SGD
CTN Exchange - Get4x