คุณมี 1000 JPY  -   คุณได้รับ 12.2418967681347000 CAD
M Changer - Get4x
CTN Exchange - Get4x