คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.0718390804597701000 USD