คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.0968376309570002000 SGD