คุณมี 1000 IDR  -   คุณได้รับ 0.0968569139976037000 SGD