คุณมี 1000 FJD  -   คุณได้รับ 6408158.38608316000 IDR