คุณมี 1000 FJD  -   คุณได้รับ 6669137.91905104000 IDR