คุณมี 1000 CRC  -   คุณได้รับ 24251.8671322345000 IDR