คุณมี 1000 CRC  -   คุณได้รับ 24496.6757187002000 IDR