คุณมี 1000 OMR  -   คุณได้รับ 180508.771702009000 INR