คุณมี 1000 OMR  -   คุณได้รับ 194844.004649019000 INR