คุณมี 1000 INR  -   คุณได้รับ 17.62 SGD
Value Plus Money Changer Pvt Ltd. - Get4x