คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 6642.26146981931000 PHP