คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 6493.50649350649000 PHP
GME Ltd (North Point Oil Street) - Get4x
PFC Exchange - Get4x
Hui's Brothers - Ka Wing Bldg - Get4x
Singh Exchange Limited - Get4x
Franki Exchange (Tsim Sha Tsui Branch) - Get4x
Expro Limited - Get4x
Hong Kong Crown Exchange Ltd - Get4x
Metro Top Holdings Ltd (Chung King Mansion)  - Get4x
BHF Hong Kong Ltd - Get4x
Pacific Exchange - Retail Outlet - Get4x
City Foreign Exchange - ChungKing Mansion - Get4x
City Foreign Exchange - Central - Get4x
City Foreign Exchange - Causeway Bay - Get4x
City Foreign Exchange - Head Office - Get4x
City Foreign Exchange - Ma On Shan - Get4x
City Foreign Exchange - Tai Po - Get4x
City Foreign Exchange - Yuen Long - Get4x
Tradewaves Money Exchange - Get4x
Real Forex and Remittances - Get4x
Pacific Exchange - Back Office - Get4x