คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 6666.66666666667000 PHP
Capital Exchange Limited - Get4x
Franki Exchange (Tsim Sha Tsui Branch) - Get4x
My Exchange - Get4x
TokyoMEX - Get4x
BHF Hong Kong Ltd - Get4x
GME Ltd (North Point Oil Street) - Get4x
PFC Exchange - Get4x
Hui's Brothers - Ka Wing Bldg - Get4x
Singh Exchange Limited - Get4x
Expro Limited - Get4x
Hong Kong Crown Exchange Ltd - Get4x
Shere Punjab Exchange (HK) Limited - Get4x
Metro Top Holdings Ltd (Chung King Mansion)  - Get4x
Pacific Exchange - Retail Outlet - Get4x
City Foreign Exchange - ChungKing Mansion - Get4x
City Foreign Exchange - Central - Get4x
City Foreign Exchange - Causeway Bay - Get4x
City Foreign Exchange - Head Office - Get4x
City Foreign Exchange - Ma On Shan - Get4x
City Foreign Exchange - Tai Po - Get4x