คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 13955.6659659854000 JPY