คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 880.391369986051000 CNY