คุณมี 1000 HKD  -   คุณได้รับ 171.226096594601000 CAD