คุณมี 1000 CAD  -   คุณได้รับ 5827.59798353268000 HKD