คุณมี 1000 THB  -   คุณได้รับ 133712.909001314000 KHR