คุณมี 1000 THB  -   คุณได้รับ 132045.088566828000 KHR